Procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama
30. travnja 2024.
Molitvene nakane u šibenskom svetištu
30. travnja 2024.