Pokornička procesija s Gospom Fatimskom i relikvijama
30. travnja 2024.
Dana zadovoljština za grijehe narodnih vođa na Trgu sv. Marka
30. travnja 2024.