Molitvene nakane u kapeli svetog Roka
3. lipnja 2024.
Molitvene nakane u svetištu Presvetog Srca Isusovog
3. lipnja 2024.