Molitvene nakane kod sv. Emigdija u Zagrebu
31. svibnja 2024.
Molitvene nakane u kapeli svetog Roka
3. lipnja 2024.